Nieuws

Het laatste nieuws van DSK Media

Enkele refenties


Twitter


Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van DSK Media en
internetmarketing ontwikkelingen
Vul hieronder uw mailadres in a.u.b.

Disclaimer


Via deze website stellen wij informatie beschikbaar over de diensten die DSK Media verricht. Wij besteden er de uiterste zorg aan om u als bezoeker voortdurend te voorzien van actuele, juiste en volledige informatie

DSK Media
DSK Media staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 20116658

Inhoud
De informatie die door DSK Media wordt verstrekt op deze website is ontleend aan bronnen die betrouwbaar mogen worden geacht. Voor de juistheid en volledigheid ervan kan echter niet worden ingestaan. De informatie op deze website is uitsluitend indicatief en kan op ieder moment zonder aankondiging worden gewijzigd.

Aansprakelijkheid
Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. DSK Media kan niet garanderen dat de website foutloos en ononderbroken functioneert. DSK Media en overige leveranciers aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze website en de daarop verstrekte informatie. DSK Media aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van sites die niet door DSK Media zijn ontwikkeld en waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar de website van DSK Media.

Verantwoordelijkheid
Afnemer van de informatie is verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de informatie. De informatie mag uitsluitend door de afnemer zelf worden gebruikt. Afnemer mag de informatie niet overdragen, verveelvoudigen, bewerken of verspreiden. Afnemer is verplicht aanwijzingen van DSK Media omtrent het gebruik van de informatie op te volgen. Ten aanzien van de inhoud van deze website bestaat geen overnemingsvrijheid; alle auteursrechten, ook die bedoeld in art.15 Auteurswet worden voorbehouden. Nederlands recht is van toepassing.